Aside

Đong đưa theo gió vươn tà áo

Lướt nhẹ làn mây vẽ hững hờ

Người xưa năm cũ đi biền biệt

Mùa xuân áo mới dáng em sang

Sài Gòn xuân 2013

 

Thơ về Hoa treo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s